Innerlijk Kind voor mannen - Aliran Gairah

Tantra en de drie vergiften of de drie bronnen van lijden in Aliran Gairah

Binnen Tantra gaat men er van uit dat al het lijden veroorzaakt wordt door drie elementen (de drie vergiften of de drie bronnen van lijden) te weten:
Begeerte (gehechtheid), Aversie (woede), Onwetendheid .
De werkvormen in de individuele sessies, tantra weekenden en de tantra training zullen er op gericht zijn om bewustzijn te krijgen over de drie vergiften in het lichaam en deze drie vergiften te helpen ontgiften, te laten verdwijnen. Tantra nodigt je uit om naar deze bronnen te kijken, te ervaren, te erkennen en op een tantrische manier met deze zaken om te gaan.

 

 

Begeerte (gehechtheid)
• Relaties van mannen en vrouwen zijn vaak gebaseerd op symbiotische afhankelijkheid, wat weer vaak voortkomt uit het hevige verlangen naar persoonlijke bevrediging en naar persoonlijk geluk.
• In plaats van liefde ontstaat er dan een leegte, een gat dat alles naar zich toetrekt en waar alles in verdwijnt. Het gat kan voelen als een soort onrust. Is de ander wel te vertrouwen, loopt hij/zij niet weg, blijf ik wel verzekerd van zijn/haar liefde.
 
 
 
Aversie (woede)
• Afhankelijkheid schept angst, wakkert hebzucht aan en resulteert in wrijving, achterdocht en frustratie
• Je kunt volledig afsluiten en niets meer voelen en zorgen dat je nooit kwetsbaar als mens tegenover een ander mens hoeft te staan.
• Het gemis aan liefde projecteer je dan op je partner of je bent voortdurend in een emotioneel gevecht met een ander, door de overtuiging dat niemand van je houdt.
 
 
 
 
Onwetendheid
• Hoewel je op een gegeven moment merkt dat je afhankelijk bent van de ander, heb je toch de wens ongeschonden te blijven, heel te zijn.
• Het organisme heeft vaak andere minder heftige gevoelens gecreëerd die als het ware een dikke rand om dat gat heen leggen. Je zoekt dan bijvoorbeeld een partner die jouw bestaan moet bevestigen.
• Sommige mensen verheffen zich boven alles wat pijnlijk kan zijn door te zeggen dat ze de liefde van de ander helemaal niet nodig hebben, door te zeggen dat ze niets met seksualiteit hebben, door alleen nog met spiritualiteit bezig te zijn.
• Voor veiligheid en welbevinden leeft de overtuiging dat je afhankelijk van een partner bent en vaak ook van je omgeving.
• Verandering roept ook nog eens verzet op, ondanks alles blijf je vastklampen aan de bestaande situatie.
• Emotioneel gezien ontleen je aan de waarden en normen die je tot stand hebt gebracht troost.
• Inzicht gebaseerd op emoties brengt geen diepgang, maar alleen gevoelens die verdampen, zonder liefde. Je blijft dan nog onwetend en je leven gaat door met de illusie. Uiteindelijk is ook dat onbevredigend.
 
GEORGE: TANTRA.
VOOR ECHT INZICHT IS OPRECHTE BELANGSTELLING NOODZAKELIJK, WAARIN SPONTANE CONCENTRATIE ZORGT VOOR GROEI EN BEREIDHEID TOT VERANDERING. FRAGMENT UIT EEN INTERVIEW MET GEORGE ROSENDAHL

Aliran Gairah
De la Reijweg 689
2571 ES, Den Haag

06- 52103078

Pin betaling is mogelijk.
KVK nr: 27373393

De praktijk is in principe dagelijks geopend van 11 uur tot 23 uur, alleen op afspraak.