Innerlijk Kind voor mannen - Aliran Gairah

Innerlijk Kind voor mannen in Aliran Gairah

Uitgangspunt

Je innerlijk gewonde kind kan genezen.

Afhankelijk van de actualiteit wordt het kind uitgenodigd om weer tevoorschijn te komen. Het contact zal een helende werking hebben op het gewonde kind.

Er zijn geen voorschriften op moralistisch gebied het is geen doel om te corrigeren, maar een uitnodiging tot onderzoek naar jezelf, naar de realiteit van de huidige situatie. De geschiedenis wordt erkend vanuit het gezichtspunt van het kind en de volwassene.

Vanuit de huidige volwassen situatie kun je je houding tegenover weerstanden en moeilijkheden bekijken, zoals je kind dat beleefd heeft..
Het zal je helpen een begin van heling in jezelf te vinden. Binnen de groep van naasten en vertrouwde mensen is ruimte voor onderzoek hoe je in contact bent met jezelf en met anderen. Bekeken kan worden hoe je in contact kan waarnemen en verdiepen. Hoe je het contact met jezelf kunt blijven ervaren in het samenzijn met iemand anders. Je zal uitgenodigd worden om eerlijk te zijn naar jezelf om van jezelf te kunnen houden.

Uitgangspunt is vertrouwen, acceptatie en veiligheid. Er zal altijd overleg zijn over de te volgen structuur, niets gebeurt zonder toestemming.

Fase gerichte benadering

De therapie bijeenkomsten zullen vanuit een geleidelijke opbouw gestalte krijgen waarbij gebruik wordt gemaakt van een fasen gerichte benadering en innerlijk kind. Fasen gerichte benadering en innerlijk kind werkt goed als het gaat om gevolgen van misbruik en/ of mishandeling in de kindertijd.

1e fase stabilisatie en symptoomreductie: Deze fase kan eventueel in een groep plaatsvinden. Voor veel mannen is dit niet veilig genoeg, zij zullen individuele sessies volgen.

2e fase traumatische herinneringen: Deze fase is een vervolg op fase 1 en zal gekenmerkt worden door het overwinnen van traumatische herinneringen. Deze fase vindt in individuele sessies plaats.

3e fase persoonlijkheidsre-integratie en rehabilitatie: Deze fase is een vervolg op fase 1 en 2 en zal gekenmerkt worden door het overwinnen van problemen in een gewoon leven en voor hechting en aangaan van een relatie. Deze fase vindt in individuele sessies plaats

1e fase Stabilisatie en Symptoomreductie

De eerste fase kenmerkt zich door:

– Het overwinnen van beschadigd vertrouwen in jezelf en anderen. De moeite die je kan hebben om anderen te vertrouwen en samen met anderen te zijn, zonder voorwaarden of ingrijpende consequenties.

– Daarnaast zal ruimte zijn voor erkenning, herkenning en toestemming voor de moeilijke periode uit je leven en de moeizame ontwikkelingen daarna. Daarom zal in fase 1 veel zorg en aandacht besteed worden aan de ontwikkeling van een relatie met de naaste omgeving en vertrouwden, naast de begeleider. De samenwerking staat centraal tussen deelnemer, anderen en de begeleider.

– De begrenzingen en de verwachtingen over en weer worden besproken en er worden duidelijke afspraken over gemaakt.

– Van de begeleider mag verwacht worden dat hij deskundig is en niet erop uit is het vertrouwen te schenden of te misbruiken. Er zal veel aandacht besteed worden aan stabilisatie, gepaard gaande met een oplossende aanpak van o.a.flashbacks en andere vormen van traumatische herbelevingen.

– De benadering zal er op gericht zijn dat er een veilige werkrelatie is tussen alle betrokkenen.

– De deelnemers leren hoe ze om kunnen gaan met belemmerende symptomen of verschijnselen.

– De deelnemers maken zich eigen van een aantal vaardigheden op verschillende gebieden om te functioneren in het dagelijks leven.

– Reactivatie van traumatische herinneringen zal zo veel mogelijk tegengegaan worden. In de fase 2 en 3 zal hier meer aandacht aan gegeven worden als de deelnemers daar aan toe zijn.

– Gedurende de sessies zal getracht worden voldoende stabiliteit, zelfcontrole en levensperspectief te bereiken, zodat je de draad van het leven weer op kan pakken.

– Aangeraden wordt om te starten met fase 2 als je voldoende stabiliteit hebt gekregen en vaardigheden hebt opgedaan om met sterke emoties om te kunnen gaan.

Aliran Gairah
De la Reijweg 689
2571 ES, Den Haag

06- 52103078

Pin betaling is mogelijk.
KVK nr: 27373393

De praktijk is in principe dagelijks geopend van 11 uur tot 23 uur, alleen op afspraak.

“Ik weet nooit of ik iemand wel kan vertrouwen of dat ze dingen zeggen die niet waar zijn.”

Klaas

“Jij weet niet hoe lang ik je adres en telefoonnummer al in mijn portemonnee bewaard had. Eindelijk was ik zover dat ik je om hulp durfde te vragen.”

Jacob

Gevolgen van seksueel misbruik bij mannen

Op lichamelijk gebied worden vaak psycho somatische klachten genoemd die je als symptomen kan omschrijven. Soms zijn de klachten niet zo duidelijk of komen ze pas na jaren.

Op psychisch gebied komen veel mannen uiteindelijk na allerlei agressieve gevoelens, depressieve gevoelens, verdoving of gelatenheid tot het besef dat de periode van misbruik veel ingrijpender is dan tot nu toe werd aangenomen of toegestaan.

Vaak wordt dan pas duidelijk dat allerlei moeilijke dingen in hun leven verband heeft met de periode van misbruik. Problemen rondom seksualiteit, onzekerheid op vele vlakken krijgen een plek. Opdringende herinneringen die soms traumatisch kunnen zijn vragen nu meer aandacht. Slecht slapen en boosheid door de machteloosheid en het besef over wat er nou eigenlijk echt gebeurd is maken veel mannen vermoeid.

Op sociaal gebied komen mannen veel vooroordelen tegen. Dat maakt het moeilijk om anderen te vertellen wat hen overkomen is en wordt de stap om hulp te vragen steeds groter. Veel mannen raken daardoor in een isolement en voelen veel eenzaamheid. Als het lukt om een relatie te krijgen dan zijn er vaak relatie problemen.

Jacob, Zaandam

Hoi George,

Jij weet niet hoe lang ik je adres en telefoonnummer al in mijn portemonnee bewaard had. Eindelijk was ik zover dat ik je om hulp durfde te vragen. Gelukkig werd ik thuis volop gesteund. Ze weten wel niet alles, maar wel dat er iets ergs gebeurd moet zijn.

Ik was heel blij dat je geen details wilde weten, maar vroeg naar de situatie zoals hij nu is. Na afloop zei je dat ik alles maar moest laten bezinken en nu geen beslissing hoef te nemen. De ontmoeting met jou is zo bijzonder voor mij geweest, dat ik nu al weet dat ik verder wil gaan met jou. Ik heb me heel welkom en veilig gevoeld. Je vond eigenlijk niets raar of stom. Ik was een beetje bang dat je me zou verwijten dat ik zelf een aantal keer het had opgezocht. Dat was zeker in mijn geval zo. Ik heb er ook spijt van en schaam me dat ik het zo ver heb laten komen. Jij was eigenlijk nergens verbaasd over, het leek wel of je mijn verhaal al kende.

Gelukkig willen mijn ouders mij brengen en halen als ik naar je toe kom. Ze willen het ook voor mij betalen. Dit wilde ik je nog even laten weten. Je bent al de hele week in mijn gedachten. Thuis vroegen ze hoe het was en ik kon alleen maar zeggen: “Dit is liefde”.

Tot snel,

Jacob, Zaandam

Klaas, Haarlem

Beste George,

Hoewel we nog maar 2 keer geweest ben hebben de gesprekken nu al een grote impact op mij. Vooral de laatste keer deed mij erg goed.

Ben mij veel meer bewust van wat ik nu wel en niet wil en probeer ook een beetje beter mijn weg te vinden. Ook qua vrienden/kennissen merk ik dat ik zo langzamerhand een andere kring ga opbouwen met mensen waarvan ik denk dat ze niet direct iets van mij willen.

Als ik nu terugkijk op de afgelopen maanden heb ik steeds het gevoel gehad (bewust en onbewust) dat iedereen maar altijd iets van mij wilde. En dit was dan meestal op sexueel vlak. Nu zit ik in het proces om beter mijn grenzen leren aan te geven en ik merk direct dat er dan gelijk een paar mensen afvallen. Toch voel ik me hier niet meer verdrietig over, want ik weet dat er wel weer nieuwe mensen in mijn leven komen (jouw woorden) en dat ik nu gewoon een andere weg in sla.

Alleen kan ik nog niet van mijn wantrouwende gevoel af komen. Ik weet nooit of ik iemand wel kan vertrouwen of dat ze dingen zeggen die niet waar zijn. En dat is dan met name doordat iemand in mijn gezicht verhaal A zegt, maar ik het dan toch voel als verhaal B. En dat maakt mij onzeker… Dit is iets waar ik kennelijk nog aan moet werken. Hopelijk komt dit de volgende keer ook aan bod.

Groeten, Klaas uit Haarlem

Kenmerk therapie
Kenmerken in de ondersteuning in Aliran Gairah

De begeleiding en ondersteuning in Aliran Gairah kenmerkt zich:

– Door herkenning en erkenning van kwaliteiten op het gebied van innerlijke kracht, zuiverheid en hooggevoeligheid. Ieder mens is een spiritueel wezen met een menselijke ervaring, waarbij de sensitiviteit door herkenning en erkenning een verrijking kan opleveren.

– De ondersteuning en begeleiding gaat vanuit koestering,liefde en harmonie, zodat je houding kan veranderen van reactief omgaan met een probleem vanuit ervaringen in het verleden, vanuit blokkades, naar creatief omgaan met de geboden mogelijkheden in het nu.

– De begeleiding en ondersteuning biedt mogelijkheden om je volledig, met je totale potentieel, in de wereld van alledag te tonen. Door hier gebruik van te maken, kan iedereen vanuit bewuste expressie van energie, levenslust en authentieke kracht, het repertoire uitbreiden en verstevigen.

Tantra als therapie

De meeste cliënten komen voor een Individuele tantra sessie, omdat ze over zaken ontevreden of verward zijn. Een gevoel van onbehagen gaat meer de overhand krijgen.

Hulpvragen zijn bijvoorbeeld Seksualiteit en Relaties

Seksualiteit: Zie ook Tantra en seksualiteit Binnen een tantra sessie kunnen zaken besproken worden als ontevredenheid met de eigen fysieke verschijning, gebrek aan sensitiviteit en sensibiliteit, niet bij het eigen verlangen kunnen komen, seksualiteit niet voldoende kunnen beleven, te vroege zaadlozing, erectie problemen, seksverslaving, seksueel misbruik

Relaties: Een tantra sessie kan relatie onderwerpen aan de kaak stellen, zoals ontevredenheid over de relatie, subassertiviteit, moeite met grenzen bepalen, schuldgevoelens, last van oordelen door anderen en zichzelf, eigenheid niet kunnen vinden, neiging om te behagen, afhankelijkheid, verslaving, eenzaamheid, verlegenheid. Zie ook Tantra en Liefde

Individuele Tantra sessies kun je alleen doen of met je partner.

Jezelf of elkaar leren kennen begint met dat wat waar is te herkennen en te erkennen. Daarna kan pas de acceptatie plaatsvinden. Tantra maakt de vertaalslag van leegte naar ruimte geven aan alles wat zich aandient. Het geeft je bewustzijn en inzicht over je innerlijke flow van energie.

Tantra sessies zijn ingrijpend, enerverend, confronterend, liefde vol, kwetsbaar, ongemakkelijk, leuk, pijnlijk, verhelderend of maakt je opgelucht.

De benaderingswijze en technieken van een tantra sessie zullen afgestemd worden op de vraag en behoeften. Overtuigingen kunnen je gevangen houden en blokkades veroorzaken. Overtuigingen en aannames begrijpen en helemaal doorvoelen in een tantra sessie leidt tot bevrijding. Gedurende de tantra sessie zul je openen voor lichamelijke gevoelens, begrip en inzicht ervaren en mag je energie stromen. Jezelf liefhebben, accepteren en beleven zal je verrijken. Zie ook de drie vergiften

Lichaamsgerichte psycho therapie

Wat is lichaamsgerichte psychotherapie volgens Swadaya

Swadaya gaat uit van de holistische mens. Er bestaat geen hiërarchie tussen lichaam, geest, sociale context en energetisch lichaam. Allen zijn evenwaardig functionerende en interactieve aspecten van het geheel.

Lichaamsgerichte psychotherapie volgens Swadaya neemt het lichaam en zijn energetische processen als vertrekpunt in de benadering van de cliënt met gespreksvoering als ondersteuning.

Streven is om blokkades in levensenergie, die tal van lichamelijke, geestelijke, sociale en energetische problemen kunnen veroorzaken, weg te nemen en/of te kunnen hanteren.

Deze vorm van therapie zal het groeiproces of therapeutische proces van herkenning, erkenning, inzicht en heling bewerkstellen, waarbij de eigen kracht, kwaliteiten en geschiedenis altijd aanwezig zal zijn en gerespecteerd wordt. Lichaamsgerichte psychotherapie volgens Swadaya kan een aanvulling of alternatief zijn op andere behandelingsvormen.

Swadaya is echter geen geneeskunde. Verwijzing naar huisartsen, psychiaters en andere medische specialisten zal geregeld voorkomen.

Innerlijk kind voor mannen (na fysiek, geestelijk en/of seksueel misbruik)

Als volwassen man met een geschiedenis van (seksueel) misbruik heb je vaak te maken met een vervormde belevingswereld van het kind in jezelf. Het gebrek aan voldoende liefdevolle steun in jouw unieke situatie kan op den duur een traumatiserende werking gehad hebben. Vaak moest een bepaalde rol gespeeld worden of moest je zoeken hoe je kon compenseren wat je vader en moeder of je verzorgers niet konden geven. Hoe gewond jouw innerlijk kind nog steeds is, kun je zien aan de mate waarin je last hebt van minderwaardigheidsgevoelens, intimiteitproblemen, verslavingen of gevoelens van leegte of destructiviteit naar jezelf of anderen.

Wat voor onbevredigend en pijnlijk gedrag je ook vertoont, het blijkt vrijwel altijd overlevingsstrategieën te zijn die je als kind hebt ontwikkeld. Zo n overlevingsstrategie is gebaseerd op de beperkte ervaringen en overtuigingen waarover je toen beschikte. Die strategieën waren er oorspronkelijk altijd op gericht om je pijn te besparen. Wat toen als kind tot op zekere hoogte voor je werkte, kan nu in je volwassen leven, meestal alleen maar meer pijn opleveren.

Doelgroep

Voor mannen die zich herkennen in de beschrijving over (seksueel) misbruik bij jongens.

Sietske Dijkstra omschrijft seksueel misbruik van jongens als volgt: seksuele contacten van personen met een jongen onder de zestien jaar, die plaatsvinden tegen zijn zin in of waarbij de jongen het gevoel heeft gehad de seksuele contacten niet te kunnen weigeren. Op het moment van besef wordt door de jongen, of later als man, het contact als negatief en onvrijwillig ervaren.

Voor mannen die ervaringen van fysiek en of geestelijk misbruik in hun kindertijd hebben.

Misschien herken je dat je over zaken ontevreden of verward bent. Een gevoel van onbehagen gaat meer de overhand krijgen. Soms wordt de kindertijd ineens actueel door eigen kinderen of gebeurtenissen die associaties geven.

Misschien heb je wel allerlei hulp gezocht en gekregen, maar was je daar niet helemaal klaar voor of aan toe. Misschien lukt het in deze vorm wel.

Swadaya als lichaamsgerichte psycho therapie

Swadaya is een manier van leven volgens de invloeden van het boeddhisme, hindoeïsme, tantra en ayurveda.

Swadaya is Sanskriet voor De eigen kracht

Swa = zelf, eigen
Daya = kracht, mededogen, geschenk, gave

Als therapievorm is het een lichaamsgerichte psychotherapie met esoterische techniek van intervisie, meditatie en inzicht met als doel de bron van disharmonie of het lijden te achterhalen en het nieuwe integreren in het dagelijks bestaan. Swadaya is een esoterische leefwijze, geïnspireerd door het Boeddhisme en het Hindoeïsme .

Als therapie gaat het nauw samen met tantra en ayurveda.

Binnen Swadaya ligt de nadruk op het loskomen van de bronnen van lijden middels lichaamsgerichte therapie zoals ademhaling en massage om daarna vanuit verlichting het repertoire uit te breiden en kunnen gebruiken in het dagelijks bestaan.

Swadaya heeft veel overeenkomsten en duidelijke invloeden vanuit de tantra, ayurveda en qi gong. Hierdoor is Swadaya veel meer een lichaamsgerichte therapeutische benadering.

Daarnaast wordt bij Swadaya ook aandacht besteed aan de harmonieleer, boeddhistische psychologie, esoterie, voedingsleer, meridiaanleer, reflexologie en natuurgeneeswijze.

Toch komt de grootste invloed vanuit het boeddhisme en hindoeïsme.

Wat is Swadaya

Swadaya gaat ervan uit dat een ieder een spiritueel wezen is met een menselijke ervaring, waarbij de sensitiviteit door herkenning en erkenning een verrijking kan opleveren.

De sensitiviteit binnen Swadaya is niet beperkt tot zintuiglijke waarnemingen, maar gaat verder naar emotionele gewaarwordingen, energetische gewaarwordingen en ervaringen die deze signalen met zich meebrengen. Als men die ervaring heeft opgedaan kan men ontwikkelen naar een (kosmisch) bewust mens, verrijkt met een scala aan instrumenten.

Swadaya werkt vanuit een spirituele evolutie en Transformatie, Regressie, Innerlijk Kind en Reïncarnatie therapie zijn dan ook begrippen die thuishoren bij de Swadaya.

Met esoterische kennis en vaardigheden gekoppeld aan sensitiviteit kunnen veel (levens)vragen beantwoord worden. Bijvoorbeeld het hoe en het waarom van het leven, waarom wij zo’n hoop ellende op de wereld of in ons eigen leven zien en ervaren, wat er is voor en na de dood en wat dood eigenlijk is, en nog veel meer.

Swadaya is de onwetenschappelijke manier om de werkelijkheid te beschouwen vanuit de geschiedenis in ieder van ons, het heden en de mogelijke toekomst.

Swadaya is een weg of een pad dat naar de innerlijke wijsheid, de overwinning van de dualiteit, overwinning van de polariteit, de vereniging met de Eenheid, het kosmische bewustzijn leidt. De weg gaan betekent voortdurend het eigen leven beleven, het gedrag transformeren, steeds anders worden, steeds nieuw zijn.

Met Swadaya blijf je wie je bent, met je eigen geschiedenis en ervaringen, maar je kan je repertoire uitbreiden. Nieuwe ervaringen kunnen ervoor zorgen dat je overgaat in een andere manier van leven. Alles is er immers al. In onze eigen kern ligt alles besloten als een groot veld van mogelijkheden. Het wacht op onze keuze: Wil ik anders in het leven staan en alle mogelijkheden onderzoeken? Wil ik diepte structuren omzetten in zichtbare, meer aan de oppervlakte structuren?Hoe kan ik mijn authentieke kracht bereiken en benutten?

Met Swadaya kan je houding veranderen van reactief omgaan met een probleem vanuit ervaringen in het verleden, vanuit blokkades, naar creatief omgaan met de geboden mogelijkheden in het nú.
Swadaya geeft je de keuze om energie om te zetten, zodat je niet meer leegloopt, maar steeds opnieuw opgeladen wordt.

Swadaya biedt elk mens de mogelijkheid om zich letterlijk volledig, met zijn totale potentieel, in de wereld van alledag te tonen. Door gebruik te maken van deze mogelijkheid, kan ieder individu zichzelf vanuit bewuste expressie van energie, levenslust en authentieke kracht zijn repertoire uitbreiden en verstevigen.

Swadaya is een proces waarin het wezenlijk scheppende in de mens weer aangesproken wordt.wadaya gaat ervan uit dat een ieder een spiritueel wezen is met een menselijke ervaring, waarbij de sensitiviteit door herkenning en erkenning een verrijking kan opleveren.

De sensitiviteit binnen Swadaya is niet beperkt tot zintuiglijke waarnemingen, maar gaat verder naar emotionele gewaarwordingen, energetische gewaarwordingen en ervaringen die deze signalen met zich meebrengen. Als men die ervaring heeft opgedaan kan men ontwikkelen naar een (kosmisch) bewust mens, verrijkt met een scala aan instrumenten.

Swadaya werkt vanuit een spirituele evolutie en Transformatie, Regressie, Innerlijk Kind en Reïncarnatie therapie zijn dan ook begrippen die thuishoren bij de Swadaya.

Met esoterische kennis en vaardigheden gekoppeld aan sensitiviteit kunnen veel (levens)vragen beantwoord worden. Bijvoorbeeld het hoe en het waarom van het leven, waarom wij zo’n hoop ellende op de wereld of in ons eigen leven zien en ervaren, wat er is voor en na de dood en wat dood eigenlijk is, en nog veel meer.

Swadaya is de onwetenschappelijke manier om de werkelijkheid te beschouwen vanuit de geschiedenis in ieder van ons, het heden en de mogelijke toekomst.

Swadaya is een weg of een pad dat naar de innerlijke wijsheid, de overwinning van de dualiteit, overwinning van de polariteit, de vereniging met de Eenheid, het kosmische bewustzijn leidt. De weg gaan betekent voortdurend het eigen leven beleven, het gedrag transformeren, steeds anders worden, steeds nieuw zijn.

Met Swadaya blijf je wie je bent, met je eigen geschiedenis en ervaringen, maar je kan je repertoire uitbreiden. Nieuwe ervaringen kunnen ervoor zorgen dat je overgaat in een andere manier van leven. Alles is er immers al. In onze eigen kern ligt alles besloten als een groot veld van mogelijkheden. Het wacht op onze keuze: Wil ik anders in het leven staan en alle mogelijkheden onderzoeken? Wil ik diepte structuren omzetten in zichtbare, meer aan de oppervlakte structuren?Hoe kan ik mijn authentieke kracht bereiken en benutten?

Met Swadaya kan je houding veranderen van reactief omgaan met een probleem vanuit ervaringen in het verleden, vanuit blokkades, naar creatief omgaan met de geboden mogelijkheden in het nú.
Swadaya geeft je de keuze om energie om te zetten, zodat je niet meer leegloopt, maar steeds opnieuw opgeladen wordt.

Swadaya biedt elk mens de mogelijkheid om zich letterlijk volledig, met zijn totale potentieel, in de wereld van alledag te tonen. Door gebruik te maken van deze mogelijkheid, kan ieder individu zichzelf vanuit bewuste expressie van energie, levenslust en authentieke kracht zijn repertoire uitbreiden en verstevigen.

Swadaya is een proces waarin het wezenlijk scheppende in de mens weer aangesproken wordt.