Innerlijk Kind voor mannen - Aliran Gairah

TANTRISCHE LIEFDE EN SEKSUALITEIT

De workshop Tantrische liefde en seksualiteit voor mannen betreft een gebeuren waarin rondom het thema  gewerkt wordt.

Doelstelling:

– Intimiteit beleving ervaren, Verbondenheid ervaren
– In staat zijn om te liefhebben, zonder te willen bezitten,
– In staat zijn om tot zelfonderzoek te gaan,
– Seksualiteit beleven, zonder seks te hebben,
– Verlangen laten zijn voor wat het is.

Deze Tantra workshop met het thema Tantrische liefde en seksualiteit is bestemd voor:
Alleenstaande en/of alleen gaande mannen, ook homo paren zijn hartelijk welkom.
Deze Tantra workshop met het thema  Tantrische liefde en seksualiteit maakt het mogelijk intimiteit te beleven, verbondenheid te ervaren en lief te kunnen hebben zonder de ander te willen bezitten.
 

Deze Tantra workshop met het thema  Tantrische liefde en seksualiteitvoor mannen betreft een gebeuren waarin rondom het thema  gewerkt wordt.

 

Doelstelling:

– Intimiteit beleving ervaren, Verbondenheid ervaren
– In staat zijn om te liefhebben, zonder te willen bezitten,
– In staat zijn om tot zelfonderzoek te gaan,
– Seksualiteit beleven, zonder seks te hebben,
– Verlangen laten zijn voor wat het is.

Deze Tantra workshop met het thema  Tantrische liefde en seksualiteit nodigt je uit om je echte verlangen er volledig te laten zijn, wat het ook is. Jouw eigen grenzen bepalen in hoeverre je tot zelfonderzoek wilt gaan.

Seksualiteit beleven zonder seks te hebben, is voor veel mannen een bijzondere ervaring.
Ervaren om in een diep verlangen naar liefde en seksualiteit te komen, zonder dat het verlangen wordt ingevuld kan een verrijkend en liefdevol gevoel naar jezelf geven.

 
 

George:

DOOR EISEN EN GEDRAGSCODES KLAP JE SOMS DICHT EN GA JE IN JE HOOFD ZITTEN OF JE DISSOCIEERT, JE VERLIEST DAARBIJ HET VERBAND TUSSEN DENKEN EN VOELEN EN MAAKT NIET ECHT DE SEKSBELEVING MEE.

FRAGMENT UIT EEN INTERVIEW MET GEORGE ROSENDAHL

Aliran Gairah
De la Reijweg 689
2571 ES, Den Haag

06- 52103078

Pin betaling is mogelijk.
KVK nr: 27373393

De praktijk is in principe dagelijks geopend van 11 uur tot 23 uur, alleen op afspraak.

Binnen deze Tantra workshop met het thema Tantrische liefde en seksualiteit

Binnen deze Tantra workshop met het thema  Tantrische liefde en seksualiteit, wordt een sfeer gecreëerd om op het diepste niveau te voelen dat je mag zijn wie je bent. Als je toestaat dat het zich kan ontwikkelen geeft dat een diep gevoel van eigenwaarde en een sterke, stevige bodem.

Binnen deze Tantra workshop met het thema  Tantrische liefde en seksualiteit, wordt een sfeer gecreëerd waarin ruimte is voor empathie, respect en het mogen zijn in alle verschijningsvormen, met alle tekortkomingen en met alle kwaliteiten. Ook als je niet tevreden bent met jezelf over hoe je bent of hoe je er uitziet, alles aan jou is goed en mag er zijn. Ook al voel je je bang, boos, blij of bedroefd het is altijd goed, want jij voelt het. Een sfeer van saamhorigheid, harmonie en versmelting in aandacht en liefde zal je een gevoel van waarde en waardering geven en brengt je in contact met jezelf en anderen.

Binnen deze Tantra workshop met het thema  Tantrische liefde en seksualiteit, wordt een sfeer gecreëerd waarin mannen, die zich zowel in preutsheid als in pornografisch pseudo-erotiek niet thuis voelen, hun plek kunnen vinden. Het biedt een toegang tot het sacrale. Tantra bestrijkt een bijzonder uitgebreid gebied en bij dit grote geheel behoort ook liefde en seksualiteit, het thema van dit weekend.

Individuele workshops
Alle workshops zijn ook op individuele basis te volgen. Alleen of met je partner, eventueel met een groepje bekenden.

De lengte en de inhoud van het programma kan dan helemaal afgestemd worden op de individuele wensen en behoeften.

Kosten 50 euro per dagdeel, per persoon.

Vier dagdelen 200 euro per persoon, voor paren 350 euro.

DE DRIE BRONNEN VAN LIJDEN

LIEFDE, INTIMITEIT EN SEKSUALITEIT

GEORGE ROSENDAHL

Getuigenis van een Tantra workshop

 
 
 
Martin van Ka is een goede vriend van George en was een aantal dagen getuige en deels participant van een tantra weekend met als centraal thema: Tantrische Liefde en Seksualiteit. Zijn getuigenis geeft hij weer in een beknopte analyse van het Tantra weekend.
 

WEEKEND MET GEORGE

Beknopte analyse van een Tantra weekend onder leiding van George Rosendahl,
met als centraal thema: Tantrische Liefde en Seksualiteit
Martin van Ka

Een verklaring als inleiding:

Waarom deed ik mee aan dit “Weekend met George”?

Het antwoord is vrij simpel. Ik mag George graag, heb veel en intens met hem gepraat en ik geloof onvoorwaardelijk aan zijn oprechtheid bij de uitoefening van wat hij, denk ik, als een soort levensopdracht ziet: Het begeleiden van mensen om, door middel van op oude Hindoeïstische waarden gebaseerde denkwijzen en rituelen ten aanzien van liefde en seks, tot nieuwe inzichten te komen, waardoor zij zich bewust worden van de ervaringen die zij in hun leven hebben opgedaan. Het idee daarachter zou dan zijn om door oefening en spontane “healing” tot het begin van een nieuw leven te komen.

De vraag is of George zelf het met deze verklaring van zijn werk eens zou zijn.

Ik begon, als deelnemer, aan de cursus met een gemengd gevoel van wetenschappelijke nieuwsgierigheid en solidariteit met de nog onbekende participanten die vermoedelijk worstelden met aan liefde en seks gerelateerde thema s. George kende mij en wist dat ik in principe mee zou doen aan alle voorgestelde activiteiten, zonder vooroordelen en met begrip voor de motieven van de andere cursisten.

Het entree en de kennismaking met de andere cursisten

Het ontmoeten van nieuwe mensen, die elk voor zich een ander motief kunnen hebben voor deelname aan een “Tantra weekendcursus over Liefde en Seksualiteit”, is een aparte gewaarwording. Je vraagt je eerst af: Wie en Waarom? Het bleken allemaal aardige mensen te zijn, elk met een nog onbekend motief voor deelname.
Het was opmerkelijk dat al na het eerste optreden van George en na de eerste rondvraag de cursisten onderlinge solidariteit begonnen te ontwikkelen. Het werd een ieder waarschijnlijk duidelijk dat het zich bevrijden van oude of bestaande gedragingen door middel van oefening en meditatie een hoofdmotief was bij de meeste deelnemers en dat zij door deze gemeen-schappelijke motieven a priori met elkaar verbonden waren. Zij stonden in de workshop dus niet alleen.
Het solidariteitsgevoel sprak mij wel aan. Er ontwikkelde zich een stemming die ik later “harmonieus” zou noemen, een atmosfeer van wederzijdse acceptatie en begrip die prettig aansloot bij mijn eigen wens om zoveel mogelijk harmonie te vinden in zowel mijn omgang met mensen als in het eigen denken.

In een vragenronde werd ook mij gevraagd wat mijn voorlopige ervaringen waren. Ik heb toen gezegd dat mijn gevoelens achtereenvolgens waren: Een opkomende nieuwsgierigheid, vervolgens gezelligheid en solidariteit en ten slotte zowel spirituele als lichamelijke intimiteit.

Eigenlijk waren er toen al tekenen dat er tussen de deelnemers iets was ontstaan van onbevooroordeelde groepssamenwerking die zonder zichtbare problemen zowel geestelijke als lichamelijke intimiteit kon verdragen.
Dat ik deze laatste observering cursief neerschrijf is niet toevallig. Ik loop hiermee namelijk doelbewust vooruit op wat ten slotte, na nog een dag aan nieuwe ervaringen, mijn eindconclusie is geworden over het verloop en het “nuttig effect” (jazeker, zelfs een spirituele bijeenkomst kan een nuttig effect hebben) van een weekend met George.

 

Het verdere verloop, enkele details en de eindconclusie

George wist met welgekozen woorden en met zorg uitgekozen rituelen en begeleidende muziek een sfeer te scheppen die mij deed denken aan eerdere spirituele ervaringen die ik had in delen van Azië Het was een houding (verworvenheid?) die waarschijnlijk voor een deel voortkwam uit George s eigen Indische achtergrond, maar waarbij hij zich ook liet leiden door opvattingen over Tantra als loot uit het oeroude Indiase.
Ik kan niet anders zeggen dat ook George bij zijn optreden als spirituele leider (hij wil persé geen goeroe genoemd worden en zal daar zijn reden voor hebben) de nodige afstandelijkheid wist te bewaren, maar daarnaast doorlopend oog had voor de deelnemers die het met hun eigen gevoelens zichtbaar en hoorbaar ondersteuning nodig hadden. Men mag dan misschien, terecht of onterecht, kritiek hebben op de gevolgde methoden, ik zag hier bevestigd dat George er op de allereerste plaats op uit was om in onbalans geraakte medemensen te helpen weer in balans te komen. Aan deze positieve conclusie valt m.i. niet te ontkomen.

Door George gevraagd naar mijn eindindruk van het gevarieerde weekend, heb ik gezegd dat onder zijn leiding een “mariage” tussen het hart en het seks chakra, en tussen echte liefde en tantra seks, uiteindelijk in vrijheid en harmonie mogelijk bleek te zijn. Waarmee ook mijn mening over de weekendcursus in enkele regels is samengevat.

Ik wil er tot slot graag aan toevoegen dat ik waardering heb voor de sympathieke bedoelingen van onze zorgzame goeroe (sorry George) en dat ik bovendien respect heb voor zijn inzet.

Amsterdam, Martin van Ka