Innerlijk Kind voor mannen - Aliran Gairah

Intimiteit Liefde Seksualiteit

Aliran Gairah
De la Reijweg 689
2571 ES, Den Haag

06- 52103078

Pin betaling is mogelijk.
KVK nr: 27373393

De praktijk is in principe dagelijks geopend van 11 uur tot 23 uur, alleen op afspraak.

GEORGE: TANTRA.
VOOR ECHT INZICHT IS OPRECHTE BELANGSTELLING NOODZAKELIJK, WAARIN SPONTANE CONCENTRATIE ZORGT VOOR GROEI EN BEREIDHEID TOT VERANDERING. FRAGMENT UIT EEN INTERVIEW MET GEORGE ROSENDAHL

ALS DE SPIEGEL BESLAGEN IS DOOR VOOROORDELEN, OPVATTINGEN OF OVERTUIGINGEN, KUN JE NIET HELDER ZIEN, NIET SCHERP, ZONDER VERVORMINGEN WAARNEMEN. ER ZIJN VELE VERSTORINGEN VAN WAARNEMEN; ANGST, IDEALEN, GELOOFSOVERTUIGINGEN, HOOP, TRADITIE,

Tantra en Intimiteit in Aliran Gairah

Binnen Tantra weekenden en de tantra training in Aliran Gairah wordt een sfeer gecreëerd om op het diepste niveau te voelen dat je mag zijn wie je bent.
Als je toestaat dat het zich kan ontwikkelen geeft dat een diep gevoel van eigenwaarde en een sterke, stevige bodem.
Bewustwording van de vele oorzaken die de waarneming verstoren zal misschien niet direct resultaat opleveren, maar als je streeft naar onmiddellijk resultaat, dan vernietig je de mogelijkheid tot volledig inzicht.
Binnen Aliran Gairah wordt een sfeer gecreëerd waarin ruimte is voor empathie, respect en het mogen zijn in alle verschijningsvormen, met alle tekortkomingen en met alle kwaliteiten.
Ook als je niet tevreden bent met jezelf over hoe je bent of hoe je er uitziet, alles aan jou is goed en mag er zijn.
Ook al voel je je bang, boos, blij of bedroefd het is altijd goed, want jij voelt het.
Een sfeer van saamhorigheid, harmonie en versmelting in aandacht en liefde zal je een gevoel van waarde en waardering geven en brengt je in contact met jezelf en anderen.

Tantra en Liefde in Aliran Gairah

 

Binnen Tantra in Aliran Gairah wordt een sfeer gecreëerd waarin liefde ontstaat uit liefde.
Als man of vrouw heb je de liefde, aanraking en warmte van de ander nodig om dat gevoel in jezelf te laten groeien. Het is een vuur dat in de eerste plaats jezelf verwarmt en van daaruit uitstraalt. Het is een diepe liefde die er altijd is, voor alles en voor iedereen.
Wanneer er echter geen liefde is, of de liefde is gebonden aan voorwaarden, of gevoelens worden misbruikt, dan kan zij niet vanzelf groeien. Als de liefde wordt afgedwongen kan zij niet echt stromen.
Tantra maakt het mogelijk intimiteit te beleven, verbondenheid te ervaren en lief te kunnen hebben zonder de ander te willen bezitten.
Tantra nodigt je uit om je echte verlangen er volledig te laten zijn, wat het ook is. Als het verlangen (niet je eisen) er volledig mag zijn dan is er ook echt medeleven en bereidheid tot vergeven en accepteren.
Voor echt inzicht is oprechte belangstelling noodzakelijk, waarin spontane concentratie zorgt voor groei en bereidheid tot verandering.
Door nauwlettend je partner te observeren, te voelen, te beleven en te ervaren kan belangstelling worden gewekt en kan je ook vraagtekens plaatsen bij je eigen handelen. Wat is belangrijker, jezelf te zien zoals je werkelijk bent of jezelf te openbaren aan anderen, inclusief je partner, vanuit imago.

George:

DOOR EISEN EN GEDRAGSCODES KLAP JE SOMS DICHT EN GA JE IN JE HOOFD ZITTEN OF JE DISSOCIEERT, JE VERLIEST DAARBIJ HET VERBAND TUSSEN DENKEN EN VOELEN EN MAAKT NIET ECHT DE SEKSBELEVING MEE.

FRAGMENT UIT EEN INTERVIEW MET GEORGE ROSENDAHL

Tantra en Seksualiteit in Aliran Gairah

 

• Soms kun je seksualiteit alleen ervaren door je uit te leven vanuit een agressieve manier of verleiding.
• Veel mannen hebben de overtuiging dat zij seksualiteit kunnen hebben zolang hun erectie stand houdt en zolang ze nog klaar kunnen komen. Dat alleen zij het initiatief mogen nemen.
• Veel vrouwen hebben de overtuiging dat zij de man moeten verleiden en aantrekkelijk moeten blijven om tot seksualiteit te komen. Dat maakt veel paren seksueel onzeker en vaak wordt die onzekerheid gecompenseerd met overheersend gedrag, onderdrukking of hanengedrag.
• Veel mannen willen bewijzen dat ze tot seks in hoge frequentie in staat zijn en willen ook vaak die hoge frequentie bereiken op een soms ongedurige manier.
• Veel vrouwen bannen seksualiteit uit als ze alleen aandacht krijgen of aangeraakt worden als er seks op moet volgen.
• Soms worden hulpmiddelen ingeroepen, zoals pepmiddelen, alcohol en drugs, maar deze middelen helpen tijdelijk en bezoedelen jouw tempel, het is een compromis met je gezondheid. In onze westerse wereld beperkt seksualiteit zich dan ook vaak tot de geslachtsorganen en het bekkengebied.
• Door eisen en gedragscodes klap je soms dicht en ga je in je hoofd zitten of je dissocieert, je verliest daarbij het verband tussen denken en voelen en maakt niet echt de seksbeleving mee.
• Daar komt nog bij dat veel godsdiensten en religies er naar hebben gestreefd de seksualiteit aan regels te binden, wat weer allerlei blokkades en schuldgevoelens met zich mee brengt.

• Volgens de tantra is je lichaam en het lichaam van de ander een tempel, een tempel die je schoonhoudt, verzorgt en respecteert. Met tantra kun je ervaren hoe het is om je energie in banen te leiden en een totaal lichamelijk extatisch gevoel te ervaren. De oefeningen kunnen je helpen om oplossingen te vinden voor de soms verwarde wereld van liefde en seksualiteit. Om te voorkomen dat liefde en seksualiteit, wat een bron van energie is, snel wegebt en een leegte kan vooroorzaken kan tantra je inspireren om je energiepeil in stand te houden.
• Tantra kan je helpen een tantrische houding te vinden.
• Binnen Tantra activiteiten in Aliran Gairah wordt een sfeer gecreëerd waarin vrouwen en mannen, die zich zowel in preutsheid als in pornografisch pseudo-erotiek niet thuis voelen, hun plek kunnen vinden. Het biedt een toegang tot het sacrale.
• Binnen Aliran Gairah Tantra zal aandacht aan seksualiteit besteed worden in relatie met intimiteit, aanraken en liefde. Je mag gewoon zijn wie je bent, je mag verlangen en liefhebben en je daaraan overgeven, je mag initiatieven nemen en iets willen. Door respectvolle aanraking, gerichte aandacht en massage worden een aantal aspecten benaderd, zonder prestatie regels, zonder voorwaarden op de uitkomst.