Innerlijk Kind voor mannen - Aliran Gairah

Regressie en Innerlijk kind therapie in ALIRAN GAIRAH

Voor wie is Regressie en Innerlijk Kind Therapie geschikt

Innerlijk kind is voor iedereen. Mannen, vrouwen, jongeren, ouderen.

De meeste cliënten komen, omdat ze over zaken ontevreden of verward zijn. Een gevoel van onbehagen gaat meer de overhand krijgen. Soms wordt de kindertijd ineens actueel door eigen kinderen of gebeurtenissen die associaties geven.

 

Werkwijze Regressie en Innerlijk Kind Therapie

Binnen de sessies wordt een warme en veilige plek voor jouw innerlijke kind gecreëerd, waar jouw kind weer mag zijn. Afhankelijk van de actualiteit van de cliënt wordt het kind uitgenodigd om weer tevoorschijn te komen. Het contact zal een helende werking hebben op het gewonde kind.

Binnen de sessies zijn geen voorschriften op moralistisch gebied het is geen doel om te corrigeren, maar een uitnodiging tot onderzoek naar jezelf, naar de realiteit van de huidige situatie.

De geschiedenis wordt erkend vanuit het gezichtspunt van het kind en de volwassene.

Vanuit de huidige volwassen situatie kan je je houding tegenover weerstanden en moeilijkheden bekijken, zoals je kind dat beleefd heeft.

De sessie zal je helpen heling in jezelf te vinden. Binnen de sessie is ruimte voor onderzoek hoe je in contact bent met jezelf en met anderen. Bekeken kan worden hoe je in contact kan waarnemen en verdiepen. hoe je het contact met jezelf kan blijven ervaren in het samenzijn met iemand anders. Je zal uitgenodigd worden om eerlijk te zijn naar jezelf om van jezelf te kunnen houden.

Aliran Gairah
De la Reijweg 689
2571 ES, Den Haag

06- 52103078

Pin betaling is mogelijk.
KVK nr: 27373393

De praktijk is in principe dagelijks geopend van 11 uur tot 23 uur, alleen op afspraak.

WAT VOOR ONBEVREDIGEND EN PIJNLIJK GEDRAG JE OOK VERTOONT, HET BLIJKT VRIJWEL ALTIJD OVERLEVINGSSTRATEGIEËN TE ZIJN DIE JE ALS KIND HEBT ONTWIKKELD.
Kenmerk therapie
Kenmerken in de ondersteuning in Aliran Gairah

De begeleiding en ondersteuning in Aliran Gairah kenmerkt zich:

– Door herkenning en erkenning van kwaliteiten op het gebied van innerlijke kracht, zuiverheid en hooggevoeligheid. Ieder mens is een spiritueel wezen met een menselijke ervaring, waarbij de sensitiviteit door herkenning en erkenning een verrijking kan opleveren.

– De ondersteuning en begeleiding gaat vanuit koestering,liefde en harmonie, zodat je houding kan veranderen van reactief omgaan met een probleem vanuit ervaringen in het verleden, vanuit blokkades, naar creatief omgaan met de geboden mogelijkheden in het nu.

– De begeleiding en ondersteuning biedt mogelijkheden om je volledig, met je totale potentieel, in de wereld van alledag te tonen. Door hier gebruik van te maken, kan iedereen vanuit bewuste expressie van energie, levenslust en authentieke kracht, het repertoire uitbreiden en verstevigen.

Tantra als therapie

De meeste cliënten komen voor een Individuele tantra sessie, omdat ze over zaken ontevreden of verward zijn. Een gevoel van onbehagen gaat meer de overhand krijgen.

Hulpvragen zijn bijvoorbeeld Seksualiteit en Relaties

Seksualiteit: Zie ook Tantra en seksualiteit Binnen een tantra sessie kunnen zaken besproken worden als ontevredenheid met de eigen fysieke verschijning, gebrek aan sensitiviteit en sensibiliteit, niet bij het eigen verlangen kunnen komen, seksualiteit niet voldoende kunnen beleven, te vroege zaadlozing, erectie problemen, seksverslaving, seksueel misbruik

Relaties: Een tantra sessie kan relatie onderwerpen aan de kaak stellen, zoals ontevredenheid over de relatie, subassertiviteit, moeite met grenzen bepalen, schuldgevoelens, last van oordelen door anderen en zichzelf, eigenheid niet kunnen vinden, neiging om te behagen, afhankelijkheid, verslaving, eenzaamheid, verlegenheid. Zie ook Tantra en Liefde

Individuele Tantra sessies kun je alleen doen of met je partner.

Jezelf of elkaar leren kennen begint met dat wat waar is te herkennen en te erkennen. Daarna kan pas de acceptatie plaatsvinden. Tantra maakt de vertaalslag van leegte naar ruimte geven aan alles wat zich aandient. Het geeft je bewustzijn en inzicht over je innerlijke flow van energie.

Tantra sessies zijn ingrijpend, enerverend, confronterend, liefde vol, kwetsbaar, ongemakkelijk, leuk, pijnlijk, verhelderend of maakt je opgelucht.

De benaderingswijze en technieken van een tantra sessie zullen afgestemd worden op de vraag en behoeften. Overtuigingen kunnen je gevangen houden en blokkades veroorzaken. Overtuigingen en aannames begrijpen en helemaal doorvoelen in een tantra sessie leidt tot bevrijding. Gedurende de tantra sessie zul je openen voor lichamelijke gevoelens, begrip en inzicht ervaren en mag je energie stromen. Jezelf liefhebben, accepteren en beleven zal je verrijken. Zie ook de drie vergiften

Lichaamsgerichte psycho therapie

Wat is lichaamsgerichte psychotherapie volgens Swadaya

Swadaya gaat uit van de holistische mens. Er bestaat geen hiërarchie tussen lichaam, geest, sociale context en energetisch lichaam. Allen zijn evenwaardig functionerende en interactieve aspecten van het geheel.

Lichaamsgerichte psychotherapie volgens Swadaya neemt het lichaam en zijn energetische processen als vertrekpunt in de benadering van de cliënt met gespreksvoering als ondersteuning.

Streven is om blokkades in levensenergie, die tal van lichamelijke, geestelijke, sociale en energetische problemen kunnen veroorzaken, weg te nemen en/of te kunnen hanteren.

Deze vorm van therapie zal het groeiproces of therapeutische proces van herkenning, erkenning, inzicht en heling bewerkstellen, waarbij de eigen kracht, kwaliteiten en geschiedenis altijd aanwezig zal zijn en gerespecteerd wordt. Lichaamsgerichte psychotherapie volgens Swadaya kan een aanvulling of alternatief zijn op andere behandelingsvormen.

Swadaya is echter geen geneeskunde. Verwijzing naar huisartsen, psychiaters en andere medische specialisten zal geregeld voorkomen.

Innerlijk kind voor mannen (na fysiek, geestelijk en/of seksueel misbruik)

Als volwassen man met een geschiedenis van (seksueel) misbruik heb je vaak te maken met een vervormde belevingswereld van het kind in jezelf. Het gebrek aan voldoende liefdevolle steun in jouw unieke situatie kan op den duur een traumatiserende werking gehad hebben. Vaak moest een bepaalde rol gespeeld worden of moest je zoeken hoe je kon compenseren wat je vader en moeder of je verzorgers niet konden geven. Hoe gewond jouw innerlijk kind nog steeds is, kun je zien aan de mate waarin je last hebt van minderwaardigheidsgevoelens, intimiteitproblemen, verslavingen of gevoelens van leegte of destructiviteit naar jezelf of anderen.

Wat voor onbevredigend en pijnlijk gedrag je ook vertoont, het blijkt vrijwel altijd overlevingsstrategieën te zijn die je als kind hebt ontwikkeld. Zo n overlevingsstrategie is gebaseerd op de beperkte ervaringen en overtuigingen waarover je toen beschikte. Die strategieën waren er oorspronkelijk altijd op gericht om je pijn te besparen. Wat toen als kind tot op zekere hoogte voor je werkte, kan nu in je volwassen leven, meestal alleen maar meer pijn opleveren.

Doelgroep

Voor mannen die zich herkennen in de beschrijving over (seksueel) misbruik bij jongens.

Sietske Dijkstra omschrijft seksueel misbruik van jongens als volgt: seksuele contacten van personen met een jongen onder de zestien jaar, die plaatsvinden tegen zijn zin in of waarbij de jongen het gevoel heeft gehad de seksuele contacten niet te kunnen weigeren. Op het moment van besef wordt door de jongen, of later als man, het contact als negatief en onvrijwillig ervaren.

Voor mannen die ervaringen van fysiek en of geestelijk misbruik in hun kindertijd hebben.

Misschien herken je dat je over zaken ontevreden of verward bent. Een gevoel van onbehagen gaat meer de overhand krijgen. Soms wordt de kindertijd ineens actueel door eigen kinderen of gebeurtenissen die associaties geven.

Misschien heb je wel allerlei hulp gezocht en gekregen, maar was je daar niet helemaal klaar voor of aan toe. Misschien lukt het in deze vorm wel.

Swadaya als lichaamsgerichte psycho therapie

Swadaya is een manier van leven volgens de invloeden van het boeddhisme, hindoeïsme, tantra en ayurveda.

Swadaya is Sanskriet voor De eigen kracht

Swa = zelf, eigen
Daya = kracht, mededogen, geschenk, gave

Als therapievorm is het een lichaamsgerichte psychotherapie met esoterische techniek van intervisie, meditatie en inzicht met als doel de bron van disharmonie of het lijden te achterhalen en het nieuwe integreren in het dagelijks bestaan. Swadaya is een esoterische leefwijze, geïnspireerd door het Boeddhisme en het Hindoeïsme .

Als therapie gaat het nauw samen met tantra en ayurveda.

Binnen Swadaya ligt de nadruk op het loskomen van de bronnen van lijden middels lichaamsgerichte therapie zoals ademhaling en massage om daarna vanuit verlichting het repertoire uit te breiden en kunnen gebruiken in het dagelijks bestaan.

Swadaya heeft veel overeenkomsten en duidelijke invloeden vanuit de tantra, ayurveda en qi gong. Hierdoor is Swadaya veel meer een lichaamsgerichte therapeutische benadering.

Daarnaast wordt bij Swadaya ook aandacht besteed aan de harmonieleer, boeddhistische psychologie, esoterie, voedingsleer, meridiaanleer, reflexologie en natuurgeneeswijze.

Toch komt de grootste invloed vanuit het boeddhisme en hindoeïsme.

Wat is Swadaya

Swadaya gaat ervan uit dat een ieder een spiritueel wezen is met een menselijke ervaring, waarbij de sensitiviteit door herkenning en erkenning een verrijking kan opleveren.

De sensitiviteit binnen Swadaya is niet beperkt tot zintuiglijke waarnemingen, maar gaat verder naar emotionele gewaarwordingen, energetische gewaarwordingen en ervaringen die deze signalen met zich meebrengen. Als men die ervaring heeft opgedaan kan men ontwikkelen naar een (kosmisch) bewust mens, verrijkt met een scala aan instrumenten.

Swadaya werkt vanuit een spirituele evolutie en Transformatie, Regressie, Innerlijk Kind en Reïncarnatie therapie zijn dan ook begrippen die thuishoren bij de Swadaya.

Met esoterische kennis en vaardigheden gekoppeld aan sensitiviteit kunnen veel (levens)vragen beantwoord worden. Bijvoorbeeld het hoe en het waarom van het leven, waarom wij zo’n hoop ellende op de wereld of in ons eigen leven zien en ervaren, wat er is voor en na de dood en wat dood eigenlijk is, en nog veel meer.

Swadaya is de onwetenschappelijke manier om de werkelijkheid te beschouwen vanuit de geschiedenis in ieder van ons, het heden en de mogelijke toekomst.

Swadaya is een weg of een pad dat naar de innerlijke wijsheid, de overwinning van de dualiteit, overwinning van de polariteit, de vereniging met de Eenheid, het kosmische bewustzijn leidt. De weg gaan betekent voortdurend het eigen leven beleven, het gedrag transformeren, steeds anders worden, steeds nieuw zijn.

Met Swadaya blijf je wie je bent, met je eigen geschiedenis en ervaringen, maar je kan je repertoire uitbreiden. Nieuwe ervaringen kunnen ervoor zorgen dat je overgaat in een andere manier van leven. Alles is er immers al. In onze eigen kern ligt alles besloten als een groot veld van mogelijkheden. Het wacht op onze keuze: Wil ik anders in het leven staan en alle mogelijkheden onderzoeken? Wil ik diepte structuren omzetten in zichtbare, meer aan de oppervlakte structuren?Hoe kan ik mijn authentieke kracht bereiken en benutten?

Met Swadaya kan je houding veranderen van reactief omgaan met een probleem vanuit ervaringen in het verleden, vanuit blokkades, naar creatief omgaan met de geboden mogelijkheden in het nú.
Swadaya geeft je de keuze om energie om te zetten, zodat je niet meer leegloopt, maar steeds opnieuw opgeladen wordt.

Swadaya biedt elk mens de mogelijkheid om zich letterlijk volledig, met zijn totale potentieel, in de wereld van alledag te tonen. Door gebruik te maken van deze mogelijkheid, kan ieder individu zichzelf vanuit bewuste expressie van energie, levenslust en authentieke kracht zijn repertoire uitbreiden en verstevigen.

Swadaya is een proces waarin het wezenlijk scheppende in de mens weer aangesproken wordt.wadaya gaat ervan uit dat een ieder een spiritueel wezen is met een menselijke ervaring, waarbij de sensitiviteit door herkenning en erkenning een verrijking kan opleveren.

De sensitiviteit binnen Swadaya is niet beperkt tot zintuiglijke waarnemingen, maar gaat verder naar emotionele gewaarwordingen, energetische gewaarwordingen en ervaringen die deze signalen met zich meebrengen. Als men die ervaring heeft opgedaan kan men ontwikkelen naar een (kosmisch) bewust mens, verrijkt met een scala aan instrumenten.

Swadaya werkt vanuit een spirituele evolutie en Transformatie, Regressie, Innerlijk Kind en Reïncarnatie therapie zijn dan ook begrippen die thuishoren bij de Swadaya.

Met esoterische kennis en vaardigheden gekoppeld aan sensitiviteit kunnen veel (levens)vragen beantwoord worden. Bijvoorbeeld het hoe en het waarom van het leven, waarom wij zo’n hoop ellende op de wereld of in ons eigen leven zien en ervaren, wat er is voor en na de dood en wat dood eigenlijk is, en nog veel meer.

Swadaya is de onwetenschappelijke manier om de werkelijkheid te beschouwen vanuit de geschiedenis in ieder van ons, het heden en de mogelijke toekomst.

Swadaya is een weg of een pad dat naar de innerlijke wijsheid, de overwinning van de dualiteit, overwinning van de polariteit, de vereniging met de Eenheid, het kosmische bewustzijn leidt. De weg gaan betekent voortdurend het eigen leven beleven, het gedrag transformeren, steeds anders worden, steeds nieuw zijn.

Met Swadaya blijf je wie je bent, met je eigen geschiedenis en ervaringen, maar je kan je repertoire uitbreiden. Nieuwe ervaringen kunnen ervoor zorgen dat je overgaat in een andere manier van leven. Alles is er immers al. In onze eigen kern ligt alles besloten als een groot veld van mogelijkheden. Het wacht op onze keuze: Wil ik anders in het leven staan en alle mogelijkheden onderzoeken? Wil ik diepte structuren omzetten in zichtbare, meer aan de oppervlakte structuren?Hoe kan ik mijn authentieke kracht bereiken en benutten?

Met Swadaya kan je houding veranderen van reactief omgaan met een probleem vanuit ervaringen in het verleden, vanuit blokkades, naar creatief omgaan met de geboden mogelijkheden in het nú.
Swadaya geeft je de keuze om energie om te zetten, zodat je niet meer leegloopt, maar steeds opnieuw opgeladen wordt.

Swadaya biedt elk mens de mogelijkheid om zich letterlijk volledig, met zijn totale potentieel, in de wereld van alledag te tonen. Door gebruik te maken van deze mogelijkheid, kan ieder individu zichzelf vanuit bewuste expressie van energie, levenslust en authentieke kracht zijn repertoire uitbreiden en verstevigen.

Swadaya is een proces waarin het wezenlijk scheppende in de mens weer aangesproken wordt.