Swadaya

Swadaya in ALIRAN GAIRAH

Swadaya

Swadaya is een manier van leven volgens de invloeden van het boeddhisme, hindoeïsme, tantra en ayurveda.
Swadaya is Sanskriet voor De eigen kracht
Swa = zelf, eigen
Daya = kracht, mededogen, geschenk, gave

Als therapievorm is het een lichaamsgerichte psychotherapie met esoterische techniek van intervisie, meditatie en inzicht met als doel de bron van disharmonie of het lijden te achterhalen en het nieuwe integreren in het dagelijks bestaan.
Swadaya is een esoterische leefwijze, geïnspireerd door het Boeddhisme en het Hindoeïsme .
Als therapie gaat het nauw samen met tantra en ayurveda.

Binnen Swadaya ligt de nadruk op het loskomen van de bronnen van lijden middels lichaamsgerichte therapie zoals ademhaling en massage om daarna vanuit verlichting het repertoire uit te breiden en kunnen gebruiken in het dagelijks bestaan.

Swadaya heeft veel overeenkomsten en duidelijke invloeden vanuit de tantra, ayurveda en qi gong. Hierdoor is Swadaya veel meer een lichaamsgerichte therapeutische benadering.
Daarnaast wordt bij Swadaya ook aandacht besteed aan de harmonieleer, boeddhistische psychologie, esoterie, voedingsleer, meridiaanleer, reflexologie en natuurgeneeswijze.
Toch komt de grootste invloed vanuit het boeddhisme en hindoeïsme.

Swadaya is een proces waarin het wezenlijk scheppende in de mens weer aangesproken wordt.wadaya gaat ervan uit dat een ieder een spiritueel wezen is met een menselijke ervaring, waarbij de sensitiviteit door herkenning en erkenning een verrijking kan opleveren.

De sensitiviteit binnen Swadaya is niet beperkt tot zintuiglijke waarnemingen, maar gaat verder naar emotionele gewaarwordingen, energetische gewaarwordingen en ervaringen die deze signalen met zich meebrengen. Als men die ervaring heeft opgedaan kan men ontwikkelen naar een (kosmisch) bewust mens, verrijkt met een scala aan instrumenten.

Swadaya werkt vanuit een spirituele evolutie en Transformatie, Regressie, Innerlijk Kind en Reïncarnatie therapie zijn dan ook begrippen die thuishoren bij de Swadaya.

Met esoterische kennis en vaardigheden gekoppeld aan sensitiviteit kunnen veel (levens)vragen beantwoord worden. Bijvoorbeeld het hoe en het waarom van het leven, waarom wij zo’n hoop ellende op de wereld of in ons eigen leven zien en ervaren, wat er is voor en na de dood en wat dood eigenlijk is, en nog veel meer.

Swadaya is de onwetenschappelijke manier om de werkelijkheid te beschouwen vanuit de geschiedenis in ieder van ons, het heden en de mogelijke toekomst.

Swadaya is een weg of een pad dat naar de innerlijke wijsheid, de overwinning van de dualiteit, overwinning van de polariteit, de vereniging met de Eenheid, het kosmische bewustzijn leidt. De weg gaan betekent voortdurend het eigen leven beleven, het gedrag transformeren, steeds anders worden, steeds nieuw zijn.

Met Swadaya blijf je wie je bent, met je eigen geschiedenis en ervaringen, maar je kan je repertoire uitbreiden. Nieuwe ervaringen kunnen ervoor zorgen dat je overgaat in een andere manier van leven. Alles is er immers al. In onze eigen kern ligt alles besloten als een groot veld van mogelijkheden. Het wacht op onze keuze: Wil ik anders in het leven staan en alle mogelijkheden onderzoeken? Wil ik diepte structuren omzetten in zichtbare, meer aan de oppervlakte structuren?Hoe kan ik mijn authentieke kracht bereiken en benutten?

Met Swadaya kan je houding veranderen van reactief omgaan met een probleem vanuit ervaringen in het verleden, vanuit blokkades, naar creatief omgaan met de geboden mogelijkheden in het nú.
Swadaya geeft je de keuze om energie om te zetten, zodat je niet meer leegloopt, maar steeds opnieuw opgeladen wordt.

Swadaya biedt elk mens de mogelijkheid om zich letterlijk volledig, met zijn totale potentieel, in de wereld van alledag te tonen. Door gebruik te maken van deze mogelijkheid, kan ieder individu zichzelf vanuit bewuste expressie van energie, levenslust en authentieke kracht zijn repertoire uitbreiden en verstevigen.

Swadaya is een proces waarin het wezenlijk scheppende in de mens weer aangesproken wordt.

Swadaya is een manier van leven volgens de invloeden van het boeddhisme, hindoeïsme, tantra en ayurveda.
Swadaya is Sanskriet voor De eigen kracht
Swa = zelf, eigen
Daya = kracht, mededogen, geschenk, gave

© Copyright - Alirangairah