Tantra massage - Aliran Gairah

TANTRA MASSAGE CURSUS IN ALIRAN GAIRAH DEN HAAG

In de cursus Tantra Massage wordt aandacht besteed aan:
De voorbereiding, uitvoering en afsluiten van een Tantra massage.

Een tantra massage is een totale lichaam massage, waarbij het energetische werk tot volledige ontspanning en extase kan leiden.

In de Tantra Massage Cursus wordt benadrukt dat leren masseren is leren verstaan van signalen en uitwisselen van energie.

Inhoud Tantra Massage Cursus


– Inrichting van de massage ruimte
– Benodigdheden voor een massage
– Zorg voor jezelf op energetisch niveau, Kennis nemen van de intenties in de Swadaya
– Het aangeven en herkennen van grenzen bij aanraken.
– Het herkennen van contra indicaties voor een massage
– Het herkennen en werken met energie van jezelf en je masse
– Het herkennen en werken met de belangrijkste chakra’s, -meridianen, -drukpunten
– Kennis van de ligging, werking en functie van de belangrijkste chakra’s, meridianen en drukpunten
 
 
– Doel en functie van natuurelementen
– Het stellen van een massage diagnose
– Kennis van de taak en functie van de huid, Het herkennen van een normale- en afwijkende huid
– Kennis van de ligging, werking en functie van de belangrijkste spiergroepen
– Oefenen in lichaamshoudingen bij het geven van een massage
– Oefenen in het gebruik van de ademhaling
– Oefenen in het gebruik van eigen gewicht tijdens de massage, zonder veel spierkracht
– Oefenen in het geven en ontvangen van een totale lichaam massage dmv tantra massage technieken

INDIVIDUELE WORKSHOPS
ALLE WORKSHOPS ZIJN OOK OP INDIVIDUELE BASIS TE VOLGEN. ALLEEN OF MET JE PARTNER, EVENTUEEL MET EEN GROEPJE BEKENDEN. DE LENGTE EN DE INHOUD VAN HET PROGRAMMA KAN DAN HELEMAAL AFGESTEMD WORDEN OP DE INDIVIDUELE WENSEN EN BEHOEFTEN. KOSTEN 50 EURO PER DAGDEEL, PER PERSOON. VIER DAGDELEN 200 EURO PER PERSOON, VOOR PAREN 350 EURO.

Aliran Gairah
De la Reijweg 689
2571 ES, Den Haag

06- 52103078

Pin betaling is mogelijk.
KVK nr: 27373393

De praktijk is in principe dagelijks geopend van 11 uur tot 23 uur, alleen op afspraak.

Onderwerpen Tantra Massage Cursus

In de Tantra Massage Cursus wordt benadrukt dat leren masseren is leren verstaan van signalen en uitwisselen van energie. Hoe extreem de massage vormen ook mogen zijn in jouw ogen, vanuit vrijheid en zonder oordeel kun je experimenteren en beleven.

Onderwerpen binnen de cursus tantra massage:
Het lichaam energetisch wakker maken,
Het lichaam verkennen,
Rug, borst, hoofd, nek handen en voeten massage,
Bekken massage, Anale massage en prostaat massage, Vairah massage, (mannen), yoni massage (vrouwen)
Totale Tantra lichaam massage

Een tantra massage is een totale lichaam massage, waarbij het energetische werk tot volledige ontspanning en extase kan leiden.
Eén van de onderdelen in tantra is het respectvol aanraken en massage. Veel mensen ervaren de aanraking en de koestering als zeer helend.
 
 
Tantra massage onderscheidt zich van andere massages door; het gebruik van het lichaam als ingang om de energie te genereren en te verbinden door een tantra massage; de zachte vorm van een tantra massage en de hoeveelheid massage olie; het totale lichaam wordt bij een tantra massage gemasseerd; gebruik van natuur elementen als tantra massage vormen; gebruik van misschien ongebruikelijke tantra massage technieken en hulpmiddelen.
 

Benodigdheden Tantra Massage Cursus

Een laken, badlaken en handdoek. Een mooie doek om de ruimte te verfraaien en om op te liggen is gewenst. Eventueel toilet artikelen als je na afloop wilt douchen. Massage olie en overige benodigdheden zijn aanwezig. Veel mensen zijn doelgericht, ook wat aanraken betreft. Voor partners vaak reden om bij voorbaat de boot af te houden om een mogelijke uitkomst te vermijden. Binnen tantra is het subtiel aanvoelen en inspelen op signalen en boodschappen belangrijk om een massage te kunnen geven. Je kunt op een respectvolle manier de ander en jezelf uitnodigen de massage te beleven in plaats van te ondergaan. Eén van de onderdelen in tantra is het respectvol aanraken en massage. Veel mensen ervaren de aanraking en de koestering als zeer helend. De cursus tantra massage betreft een gebeuren van een weekend of een reeks avonden waarin rondom dit thema gewerkt wordt.

“De begeleiding en ondersteuning in Aliran Gairah kenmerkt zicht door ervan uit te gaan dat alle kwaliteiten die je nodig hebt om gelukkig te kunnen leven al aanwezig zijn.”

Paren

 

Tantra Massage cursus voor paren is bestemd voor: Paren.(eventueel met een gelegenheidspartner), ook homo paren zijn hartelijk welkom

Datum voor een groep nog niet bekend.

kosten paren 350 euro per paar.
De beide dagen zijn van 10 tot 17 uur.

Mannen

 

Tantra Massage cursus voor mannen is bestemd voor: Alleenstaande en/of alleen gaande mannen, ook homo paren zijn hartelijk welkom.
Ìn het voorjaar van 2018 is er een mogelijkheid om de tantra massage cursus voor mannen te volgen Datum is nog niet bekend
kosten 195 euro per persoon. Voor paren 350 euro per paar.
De beide dagen zijn van 10 tot 17 uur.

Individueel

 

Individuele Tantra massage cursus, bij voorkeur met een eigen model.

Een individuele Tantra massagge cursus beslaat 4 dagdelen van ongeveer 2,5 uur, eventueel in de avond. Wil je samen de cursus volgen dan is dat ook mogelijk. Data en tijd wordt in overleg vastgelegd. Een dagdeel kost 50 euro per persoon.

 
 

Tantra in Aliran Gairah

 

 

Tantra betekent weven in de zin van het verenigen van de vele en vaak tegenstrijdige aspecten van het leven tot een harmonisch geheel.
Tantra betekent ook verruiming, in de zin dat we tot meer vreugde en genot in staat zijn als we eenmaal onze eigen energieën hebben begrepen en verenigd.

Binnen de tantrische visie omarm je alles in het leven. Neem je afstand van vooroordelen.

Omdat Tantra a-religieus is brengt het ook geen theologie over. Men bekeert zich niet tot het tantrisme, men verplicht zich tot niets.

Tantra is voor iedereen. Mannen, vrouwen, paren, jongeren, ouderen Ook paren en partners van hetzelfde geslacht kunnen vanuit de tantrische visie goed binnen Tantra terecht. De visie van Tantra over hetero- homoseksualiteit is: kunnen hetero- en homoseksuelen Tantra echt aanvaarden.

Tantra is a-moreel, a-religieus, a-politiek enz. Tantra brengt geen enkel moraal met zich mee.

In de tantrische tradities waar men seksualiteit zag als iets heiligs, bestonden geen vooroordelen over de liefde tussen twee personen van welk geslacht of leeftijd dan ook. Deze traditie wordt met liefde in Aliran Gairah voortgezet.