Tantra massage - Aliran Gairah

Tantra massage in Aliran Gairah

Een Tantra massage is een totale lichaamsmassage, waarbij het energetische werk tot een volledige ontspanning en extase kan leiden.

Eén van de onderdelen in tantra is het respectvol aanraken en massage. Veel mensen ervaren de aanraking en de koestering als zeer helend.

Tantra massage onderscheidt zich van andere massages door;

Het gebruik van het lichaam als ingang om de energie te genereren en te verbinden;

De zachte vorm van een tantra massage en de hoeveelheid massage olie;

Het totale lichaam wordt bij een tantra massage gemasseerd;

Gebruik van natuur elementen als tantra massage vormen;

Gebruik van misschien ongebruikelijke tantra massage technieken.

Kies je voor een tantra massage, dan ben je samen met mij zonder kleding, tenzij je daar bezwaar tegen hebt. Alles mag plaatsvinden, niets moet. Belangrijk is dat beiden de eigen grens weet.

De energie wordt in een tantra massage verbonden, vooral het tweede chakra, (het sexchakra), met het vierde chakra, (het hartchakra) wat een totale extatische ervaring op kan leveren, zeker als je jezelf totaal kunt overgeven aan het genot van de tantra massage. Misschien onbekende technieken worden gebruikt die in de tantra en in het taoïsme heel normaal zijn. De tantra massage gaat gepaard met tantrische en taoïstische invloeden of elementen hiervan, waarbij energie gegenereerd wordt om door het lichaam te kunnen stromen via de chakra’s, waardoor ze weer in verbinding met elkaar raken.

Wil je ook een tantra massage kunnen geven dan kan je in Aliran Gairah een tantra massage cursus volgen.

Aliran Gairah
De la Reijweg 689
2571 ES, Den Haag

06- 52103078

Pin betaling is mogelijk.
KVK nr: 27373393

De praktijk is in principe dagelijks geopend van 11 uur tot 23 uur, alleen op afspraak.

“De begeleiding en ondersteuning in Aliran Gairah kenmerkt zicht door ervan uit te gaan dat alle kwaliteiten die je nodig hebt om gelukkig te kunnen leven al aanwezig zijn.”

Werkwijze Tantra massage

Als werkwijze in een tantra massage begin ik met het aftasten van de energie en zal zo mogelijk een eerste begin maken om de energie te herstellen als het verstoord is. Daarna komen in de tantra massage de natuurelementen aan bod. De rug, de benen, de billen en de voeten worden met de handen gemasseerd, waarbij veel olie gebruikt wordt.

In de werkwijze van een tantra massage worden de chakra’s geactiveerd en een eerste begin naar verbinding gemaakt

Daarna wordt in de werkwijze van een tantra massage het gezicht en het hoofd gemasseerd, De borst, de benen en de vajra (mannen) of de yoni (vrouwen) wordt ook met de handen gemasseerd. Ook hier wordt veel olie gebruikt. De vajra en yoni wordt met taoïstische strokes gemasseerd.

Naast het energetisch verbinden en de vajrah of yoni massage is er in de werkwijze van een tantra massage ook ruimte voor een anale massage indien gewenst. Verder zullen de natuur elementen, aarde, water, vuur, lucht en ether aan bod komen.

Tantra in Aliran Gairah

Tantra betekent weven in de zin van het verenigen van de vele en vaak tegenstrijdige aspecten van het leven tot een harmonisch geheel.
Tantra betekent ook verruiming, in de zin dat we tot meer vreugde en genot in staat zijn als we eenmaal onze eigen energieën hebben begrepen en verenigd.

Binnen de tantrische visie omarm je alles in het leven. Neem je afstand van vooroordelen.

Omdat Tantra a-religieus is brengt het ook geen theologie over. Men bekeert zich niet tot het tantrisme, men verplicht zich tot niets.

Tantra is voor iedereen. Mannen, vrouwen, paren, jongeren, ouderen Ook paren en partners van hetzelfde geslacht kunnen vanuit de tantrische visie goed binnen Tantra terecht. De visie van Tantra over hetero- homoseksualiteit is: kunnen hetero- en homoseksuelen Tantra echt aanvaarden.

Tantra is a-moreel, a-religieus, a-politiek enz. Tantra brengt geen enkel moraal met zich mee.

In de tantrische tradities waar men seksualiteit zag als iets heiligs, bestonden geen vooroordelen over de liefde tussen twee personen van welk geslacht of leeftijd dan ook. Deze traditie wordt met liefde in Aliran Gairah voortgezet.