Therapie in Aliran Gairah

Therapie in Aliran Gairah

Je houding kan veranderen van reactief omgaan met een probleem vanuit ervaringen in het verleden, vanuit blokkades, naar creatief omgaan met de geboden mogelijkheden in het nu.

In Aliran Gairah wordt gewerkt vanuit een holistische mensvisie. De benadering is gericht op de hele mens: lichamelijk, geestelijk, sociaal, energetisch en spiritueel. Dit wordt met betrokkenheid, empathie en respect gedaan. Respect voor het lichaam van de cliënt, voor zijn/haar emoties en voor de sociale context. De ervaringen van de cliënt zijn uitgangspunt voor de sessies.

– In de sessies ontstaat een sfeer van vertrouwen waarin hij/zij zich kan ontplooien in vaardigheden of kwaliteiten die inherent aanwezig zijn, maar nu naar boven kunnen komen.

– In de sessies gaan we op zoek naar de betekenis van “het inwendige” of “het verborgene”van jouw kwaliteiten en vaardigheden. Jouw ontwikkeling en je plaats in de kosmos, staat hierin centraal.

– De energetische aspecten binnen de sessies zullen soms een ander kijk belichten op een ander niveau van jou als mens. Energie staat voor het onzichtbare, dat wat niet direct door iedereen met onze zintuigen is waar te nemen. Het heeft meer te maken met jouw innerlijke kracht en kwaliteiten.

– In de sessie staat jouw zijn, jouw ziel en jouw herkenning en bewustzijn centraal. Bewustzijn wil zeggen: bewust zijn van wie je bent.
Aanspreken van het zielsniveau is soms lastig om in woorden te verklaren. De begrippen zijn niet ontleend aan ons normale bewustzijn en de dagelijkse woordenschat.

Daarom zal in de sessie zo duidelijk mogelijk een vertaling worden gemaakt door symbolen, metaforen visualisaties enz. om een bepaald gevoel teweeg te brengen, waardoor de vertaling duidelijk kan worden.

Ook begeleiding van jongeren en kinderen.

Kenmerk Therapie

Kenmerken in de ondersteuning in Aliran Gairah

De begeleiding en ondersteuning in Aliran Gairah kenmerkt zich:

– Door herkenning en erkenning van kwaliteiten op het gebied van innerlijke kracht, zuiverheid en hooggevoeligheid. Ieder mens is een spiritueel wezen met een menselijke ervaring, waarbij de sensitiviteit door herkenning en erkenning een verrijking kan opleveren.

– De ondersteuning en begeleiding gaat vanuit koestering,liefde en harmonie, zodat je houding kan veranderen van reactief omgaan met een probleem vanuit ervaringen in het verleden, vanuit blokkades, naar creatief omgaan met de geboden mogelijkheden in het nu.

– De begeleiding en ondersteuning biedt mogelijkheden om je volledig, met je totale potentieel, in de wereld van alledag te tonen. Door hier gebruik van te maken, kan iedereen vanuit bewuste expressie van energie, levenslust en authentieke kracht, het repertoire uitbreiden en verstevigen.

Aliran Gairah
De la Reijweg 689
2571 ES, Den Haag

06- 52103078

Pin betaling is mogelijk.
KVK nr: 27373393

De praktijk is in principe dagelijks geopend van 11 uur tot 23 uur, alleen op afspraak.

“Mijn werk wordt naast de kennis van pedagogiek en psychologie die ik heb verworven ook geïnspireerd door het boeddhisme (Theraveda) en de tantra, waarbij de massage een belangrijk onderdeel is.”

George