Innerlijk Kind voor mannen - Aliran Gairah

Werkvormen Therapie in ALIRAN GAIRAH

– Een manier van begeleiden wordt aangeboden waarin niet corrigererend, maar de nadruk op bevestiging wordt gelegd, dat alles aanwezig is en alles wat er is ook goed en nodig is.- Doordat handvatten en vaardigheden worden aangereikt om het eigen proces te beheersen.

– Doordat mogelijkheden worden geboden om te experimenteren en te onderzoeken met de eigen mogelijkheden om te transformeren naar heelheid.

– Doordat een selectie gemaakt wordt van wat hij/zij niet meer nodig heeft om te leven. Structuren worden aangeboden om los te laten, zodat ruimte komt om het eigen repertoire te verbreden.

– Doordat de benadering ligt op de mens vanuit een holistische wijze. Op lichamelijk, geestelijk, sociaal en energetisch niveau. Waarbij westerse en oosterse spiritualiteit een belangrijke plaats inneemt. Ervaringsgerichte methodieken en een energetische benadering kenmerken Swadaya. Het biedt de hulpvrager instrumenten aan om dat wat hij als belemmerend ervaart in zijn leven te transformeren tot bron van persoonlijke en spirituele groei. Waarbij de hulpvrager van erkenning naar bewustwording naar heling kan bewegen. Het zelfhelend vermogen van de hulpvrager kan steeds meer vaste vormen krijgen, zodat het gebruikt en gehanteerd kan worden.

De benadering van de therapie in Aliran Gairah kenmerkt zich

–  Doordat de cliënt gelegenheid krijgt om intensief te onderzoeken wie hij/zij werkelijk is. Hoe hij/zij in het leven staat, welke strategieën hanteert hij/zij, waar liggen de weerstanden en blokkades.

– Doordat de cliënt onder deskundige begeleiding eigen processen in kan gaan, zodat inzicht en helderheid ontstaat over hoe deze processen tot stand komen.

– Doordat een therapie wordt aangeboden waarin door intensieve begeleiding, zelfontplooiing tot zijn recht kan komen.

– Doordat een energetische benadering plaats zal vinden, waardoor de essentie en kwaliteit als wel de sensitiviteit van de cliënt bevestigd en versterkt kan worden.

De energetische aspecten binnen de sessies zullen soms een ander kijk belichten  op een ander niveau van jou als mens. Energie staat voor het onzichtbare, dat wat niet direct door iedereen met onze zintuigen is waar te nemen. Het heeft meer te maken met jouw innerlijke kracht en kwaliteiten. In de sessie staat jouw zijn, jouw ziel en jouw herkenning en bewustzijn centraal. Bewustzijn wil zeggen: bewust zijn van wie je bent.

Aanspreken van het zielsniveau is soms lastig om in woorden te verklaren. De begrippen zijn  niet ontleend aan ons normale bewustzijn en de dagelijkse woordenschat.

Daarom zal in de sessie zo duidelijk mogelijk een vertaling worden gemaakt door symbolen, metaforen visualisaties enz. om een bepaald gevoel teweeg te brengen, waardoor de vertaling duidelijk kan worden.

Aliran Gairah
De la Reijweg 689
2571 ES, Den Haag

06- 52103078

Pin betaling is mogelijk.
KVK nr: 27373393

De praktijk is in principe dagelijks geopend van 11 uur tot 23 uur, alleen op afspraak.

GEORGE:

MIJN WERK WORDT NAAST DE KENNIS VAN PEDAGOGIEK EN PSYCHOLOGIE DIE IK HEB VERWORVEN OOK GEÏNSPIREERD DOOR HET BOEDDHISME (THERAVEDA) EN DE TANTRA, WAARBIJ DE MASSAGE EEN BELANGRIJK ONDERDEEL IS.